Alla artiklar

Strukton träffade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson angående MPK

Struktons VD Lars Schyllander träffade tillsammans med representanter från järnvägsbranschen, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för att diskutera utmaningar, konsekvenser och lösningar kring ”Marknadsanpassad planering av kapacitet”, MPK. MPK infördes av Trafikverket i december 2022 och är ett nytt digitalt planeringssystem för tågtrafiken i Sverige.

På mötet togs bland annat upp de problem som införandet av MPK har orsakat branschen och då främst operatörer och entreprenörer. Men självklart har detta också slagit hårt på slutkunderna d v s resenärer och godsköpare.

-Vi är överens om att vi alla kan hjälpa till för att förbättra situationen och att samarbete kommer att medföra att vi kan få bättre och fler tider i spår. Bättre och fler tider i spår är ju en förutsättning för att vi på Strukton ska kunna utföra vårt viktiga underhållsuppdrag. Trafikverket lovade också att möjliggöra för oss entreprenörer och operatörer att jobba närmare Trafikverket och varandra för att få det här att fungera på bästa sätt, säger Lars Schyllander, VD på Strukton.