Alla artiklar

Strukton vinner projektet FUT Hammarby kanal-Nacka, Bana, mark och strömskena

Strukton vinner projektet FUT Hammarby kanal-Nacka, Bana, mark och strömskena avseende tunnelbanans förlängning av blå linje till Nacka och söderort.

Uppdragsgivare är SL Nya Tunnelbanan AB, Trafiknämnden Region Stockholm. Planeringsfasen startar under hösten 2023 och produktionen på sträckan planeras att starta hösten 2026.

Projektet omfattar byggnation av spår, strömskena, utrymningsvägar bestående av betongmarkplattor samt betongkanalisation på den cirka 5 km långa dubbelspårssträckan. Hela sträckan är placerad under jord. Entreprenaden är uppdelad i fyra olika delområden vilka även motsvarar de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka.

Entreprenaden planeras att avslutas i april 2029.

-Det känns riktigt kul att få möjligheten att bygga ytterligare en sträcka av den nya tunnelbanan och utöka befintlig kollektivtrafik i Stockholm, säger Simon Johansson som är distriktschef i området.

Nu löper den s.k. avtalsspärren på 10 dagar innan kontrakt kan tecknas.