Alla artiklar

Strukton vinner kontraktet UH2024 Högspänning

På uppdrag av Trafikförvaltningen kommer Strukton under perioden 1 april 2024 till 1 april 2029 med option på två år att ansvara för drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik.

Kontraktet omfattar drift och underhåll samt tjänster för högspänningsanläggningen t ex akut felavhjälpning, identifikation av behov av drift och underhåll, planering av underhållet, underhållsarbeten samt förebyggande av återkommande driftstörningar.

Anläggningen består av starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.

Nu löper den s.k. avtalsspärren på 10 dagar innan kontrakt kan tecknas.