Alla artiklar

Lars Schyllander företräder FSJ vid möte inför vintern med infrastrukturministern

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson bjuder in till möte den 21 november om förberedelserna inom järnvägsområdet inför vintern 2023/2024 för att tillsammans med bland annat FSJ och Strukton diskutera vad som har gjorts och kommer att behöva göras för att järnvägstrafiken ska stå väl rustad inför den kommande vinterns utmaningar.

– Som representant för FSJ företräder jag våra 25 medlemsföretag och jag vet att vi är väl rustade inför vintersäsongen, men att det är viktigt att samarbeta och ha förståelse både i och utanför branschen för vilka förutsättningar som krävs för att göra ett bra jobb. Vår prioritering kommer alltid vara att resenärer och gods ska komma fram i tid samtidigt som vi ska kunna utföra våra arbeten på ett säkert sätt, säger Lars Schyllander, VD på Strukton.