Alla artiklar

Avsiktsförklaring för en väl fungerande transportinfrastruktur

Trafikverket och Byggföretagen har slutit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla anläggningsbranschen och främja en väl fungerande transportinfrastruktur i Sverige.

– Det här är bra, mycket bra. Det är tillsammans vi skapar den hållbara järnvägen och då gäller det att vi samarbetar och har tilltro till varandra. En avsiktsförklaring av det här slaget förtydligar ett sådant arbete, säger Lars Schyllander, VD på Strukton.

För att lyckas med samarbetet har Trafikverkets och Byggföretagen kommit överens om ett antal ömsesidiga förutsättningar och utvecklingsbehov:

  • Vi behöver vara affärspartners med tillit till varandra.
  • Vi behöver ha drivkraftsstimulerande affärsupplägg och affärsgenomförande.
  • Vi behöver ge tydlighet och förutsägbarhet.
  • Vi behöver ha fokus på att genomföra åtgärder och utveckling på faktabaserad grund.
  • Vi behöver fokusera på åtgärder som utveckla kontraktsgenomförandena.
  • Vi behöver i allt ta ansvar för vårt eget arbete, förhållningssätt och agerande.