Alla artiklar

Struktons VD träffar Infrastruktur- och bostadsministern om digitalisering och AI

Regeringen vill främja de möjligheter som digitalisering och AI för med sig för att förbättra och effektivisera underhållet av järnvägen. Tillsammans med våra kollegor i järnvägsbranschen deltar därför Struktons VD, Sofia Sartor för att redogöra för våra erfarenheter och arbetsmetoder kring digitalisering och AI.

 

-Jag hoppas på en spännande diskussion där det ska bli intressant att också höra ministerns avsikter och tankar kring ämnet. Som privat järnvägsentreprenör är vi oerhört angelägna om att få de bästa förutsättningarna för att kunna utföra ett effektivt underhållsarbete. Digitalisering och AI erbjuder intressant utveckling där jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra, både i och utanför branschen, säger Sofia.

Mötet äger rum den 20 mars på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.