Alla artiklar

Strukton vinner ramavtal med Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har beslutat att teckna ramavtal med Strukton gällande bland annat besiktning, olyckshantering och underhåll av kommunens egna spårnät. Anläggningarna som omfattas är spåranläggning vid tågdepån, kombiterminalen och logistikparken.

Ramavtalets kontraktstid är 2024-05-01 – 2025-09-30, med möjlighet till förlängning om 1+1 år.

Nu löper den s.k. avtalsspärren innan själva avtalsskrivningen.