Alla artiklar

Struktons Jimmy Hagström väljs in i FSJ:s styrelse

Struktons Jimmy Hagström väljs in i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ:s styrelse. Det beslutades på föreningens stämma den 17 april.

Jimmy har gedigen erfarenhet från järnvägsbranschen och har tidigare bland annat varit VD för Vossloh Rail Services Scandinavia AB. Idag är Jimmy högsta ansvarig för affärsområdet Maskin på Strukton.

– FSJ är vårt branschorgan där vi lyfter och belyser våra viktigaste gemensamma frågor kring säkerhet, förutsättningar att driva verksamhet och hur vi ska vara en attraktiv bransch för dagens och morgondagens arbetskraft. Jag kommer att ta med mig det viktigaste från Strukton-andan in i arbetet, nämligen hjärtat och vikten av att lära av varandra, men jag ser också framemot att bidra med nya infallsvinklar på svåra utmaningar. Vi gör väldigt mycket bra, men vi kan mera. För utmaningar, det har vi, men det är som jag och många med mig inom järnvägen brukar säga – det är bara tillsammans som vi kan lösa dem. Infrastrukturen ska fungera för alla, säger Jimmy.