Alla artiklar

Gustav Oscarsson blir ny VD för Strukton Rail i Norden

Den 16 september kliver Gustav Oscarsson in som VD för Strukton Rail i Norden då Struktons tillförordnade VD Sofia Sartor slutar sitt tidsbegränsade uppdrag och återgår till rollen som vice VD.

Gustav är utbildad i väg- och vattenbyggnadsteknik vid KTH i Stockholm och har mer än 20 års erfarenhet som entreprenör i infrastruktursektorn. Han har tidigare arbetat som regionchef på Svevia och kommer närmast från en tjänst som operativ chef och styrelseledamot i Züblin Scandinavia AB.

– Jag kliver in i Strukton i en spännande tid och tror mig ha stora möjligheter att skapa förutsättningar för bolaget att vara en ännu större, mer lönsam och viktigare aktör på järnvägsmarknaden. Järnvägen är mer relevant än någonsin och våra beslutsfattare tycker, med rätta, att järnvägen är ett hållbart transportalternativ att satsa på och utveckla. Den viljeinriktningen ska vi ta hand om och vi ska erbjuda de bästa och mest effektiva lösningarna på de utmaningar som ligger framför oss. Det här ska bli otroligt roligt! säger Gustav.

Gustav Oscarsson

– I´m confident that in Gustav we have found the right person to develop Strukton in the needed direction. Gustav has the qualites and experience that we are looking for. He is the right man in the right place. I look forward to a close cooperation. A warm welcome to Strukton!, says Rob van Wingerden, CEO of Strukton.