Tjänster inom SL

Strukton utför tjänster kopplade till SL:s spårsystem i Stockholms tunnelbana samt på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City.

Här ingår vintertjänster, planering av godstransporter och säkerhetsutbildningar för personer som ska arbeta i SL:s spår.

Spår- och transportplanering
– Säkerhetsutbildningar (läs mer i Utbildningsportalen här på hemsidan)
– Spårtransporter
– Skydds- och säkerhetsplanering av transporter och spårarbeten
– Inbesiktning av fordon, SLL/TF-spår
– Besiktning av spår
– Säkerhetspersonal
– Lots
– Övriga produktionstjänster
– OFP-ultraljudsprovning

Inför en beställning rekommenderar vi att ni läser Strukton Rails priser och villkor som ni hittar länkade nedan. I och med beställningen godkänner ni automatiskt Strukton Rails betalningsvillkor vid förseningar och avbokningar.

Avropsbeställning
Vid en beställning gör du så här:

– Hämta en beställningsblankett genom att klicka på någon av dokumentlänkarna nedan. Avropsblanketten ska alltid fyllas i.
– Vid beställning av godstransport eller besiktning fyller du också i respektive blankett nedan, Godskort eller Beställning inbesiktning fordon.
– Spara dokumenten hos dig och mejla dem i retur till avropstjanster@strukton.se.
– Strukton Rail skickar en bekräftelse på beställningen.

Har ni alla förberedelser på plats?
Stockholms spårmiljöer är fulla av fart och spänning, vilket också innebär en hel del säkerhetsrisker. Ett arbete i spårmiljö kräver särskilda förberedelser vad gäller klädsel, tillstånd och behörigheter. Innan beställning rekommenderar vi er därför att läsa vår Checklista vid avropsbeställning, via länken nedan.

Avropstjänster

Tel: 010-480 50 11

e-post: avropstjanster@strukton.se

Spår- och transportplanering

Tel: 010-480 50 57

Utbildning

Tel: 010-480 50 55

Telefontid

Mån-fre 07:00 – 15:30 (Helgfri vardag)