Tjänster inom SL

Strukton utför tjänster kopplade till SL:s spårsystem i Stockholms tunnelbana samt på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City.

Här ingår vintertjänster, planering av godstransporter och säkerhetsutbildningar för personer som ska arbeta i SL:s spår.

Spår- och transportplanering
– Säkerhetsutbildningar (läs mer i Utbildningsportalen här på hemsidan)
– Spårtransporter
– Skydds- och säkerhetsplanering av transporter och spårarbeten
– Inbesiktning av fordon, SLL/TF-spår
– Besiktning av spår
– Säkerhetspersonal
– Lots
– Övriga produktionstjänster
– OFP-ultraljudsprovning

Inför en beställning rekommenderar vi att ni läser Strukton Rails priser och villkor som ni hittar länkade nedan. I och med beställningen godkänner ni automatiskt Strukton Rails betalningsvillkor vid förseningar och avbokningar.

Avropsbeställning
Vid en beställning gör du så här:

– Hämta en beställningsblankett genom att klicka på någon av dokumentlänkarna nedan. Avropsblanketten ska alltid fyllas i.
– Vid beställning av godstransport eller besiktning fyller du också i respektive blankett Godskort eller Beställning inbesiktning fordon.
– Spara dokumenten hos dig och mejla dem i retur till arvopstjanster@strukton.se
– Strukton Rail skickar en bekräftelse på beställningen

Har ni alla förberedelser på plats?
Stockholms spårmiljöer är fulla av fart och spänning, vilket också innebär en hel del säkerhetsrisker. Ett arbete i spårmiljö kräver särskilda förberedelser vad gäller klädsel, tillstånd och behörigheter. Innan beställning rekommenderar vi er därför att läsa vår Checklista vid avropsbeställning, via länken nedan.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Avropstjänster

Tel: 010-480 5099

e-post: avropstjanster@strukton.se

Spår- och transportplanering

Tel: 010-480 50 57

Utbildning

Tel: 010-480 50 55

För mer information om Struktons utbildningar, besök vår utbildningsportal på hemsidan.

Telefontid

Mån-fre 07:00 – 15:30 (Helgfri vardag)

Blanketter och checklistor