Mätning i spår

När ett järnvägsspår byggs eller rustas upp så är det viktigt att det placeras i exakt rätt nivå och förhållande till omgivningen.

Några få millimeters avvikelser gör stor skillnad, bland annat för tågets dosering i kurvor och komforten och säkerheten för tågens resenärer. På Strukton Rail utför vi mätningstekniska arbeten i alla sorters spåranläggingar. Strukton arbetar i hela Sverige. Vi etablerar nya stomnät, underhåller järnvägsspår och anlägger nya spårsträckor med hög dokumenterad kompetens och lång erfarenhet av spår- och järnvägsmätning. Vi uppfyller kravet om Grundläggande mätningsteknisk färdighet, enligt Lantmäteriets rekommendationer, och har behörighet att utföra och ansvara för samtliga typer av mätningstekniska arbeten i spår- och järnvägsanläggningar.

Programvara och instrument
I våra mätningsarbeten använder vi Leicas totalstationer och avvägningsinstrument, samt av järnvägsbranschen godkänd mjukvara för att bearbeta geodetiska mätdata. Och vi följer Mätningsbranschens rekommenderade styrande dokument, för att säkerställa kvaliteten på våra uppdrag.

Mätningstjänster
– Spår- och järnvägsmätning
– Kontrollmätning vid arbete i närheten av spårområde
– Stomnätsmätning
– Projekteringsmätning
– Relationsmätning
– Laserskanning

Struktons mätavdelning

08 - 480 50 00