Maskinpoolen

Vi har resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem.

Strukton Rails maskinpool är baserad i Sverige, Italien och Nederländerna. Här finns resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem. Våra maskiner jobbar både i Europa och andra delar av världen.

Fordonsparken innehåller spårbyteståg, lok, spårriktare, ballastrenare och trådbyteståg för kontaktledning. Här finns mindre maskiner av olika modeller, däribland vagnar och tvåvägsfordon som kan transporteras både på väg och järnväg. Eurailscout UFM 120 är ett speciellt fordon för mätning av spår- och kontaktledningsteknik.

För att klara varje lands särskilda myndighetskrav gäller det att Makinpoolen arbetar effektivt med resurshantering och logistik. Det är också en förutsättning för att leva upp till kundernas krav på säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet.

Gå vidare till maskinöversikten för att se beskrivningen av våra fordon och arbetsmaskiner.

Sedan 18/5 2022 är Strukton Rail AB certifierat för ECM avseende funktionerna ledning, utveckling samt styrning för bolagets lok och arbetsfordon.

Maskinbeställningar

Maskinpoolen


010-480 50 00