Projekt

Nybyggnationer, underhållsarbeten, upprustningar och standardhöjningar inom alla järnvägstekniker.

Förutom fasta underhållskontrakt med lång löptid utför vi projekt som innefattar nybyggnationer, upprustningar och standardhöjningar inom alla tekniker inom järnväg, som ban-, el-, signal-och teleteknik.

Vi utför bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar, upprustningar och nybyggnation av signalsystem samt kontaktledning. Oavsett arbete levererar vi alltid säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar med stort engagemang, hög teknisk kompetens och ansvarstagande.

Vi utför även uppdrag åt andra spårägare, så som olika industrier och kommuner.

I vår verkstad som tillverkar vi prefabricerade järnvägsobjekt/produkter med utrustning för signal, el och teleteknik och på uppdrag av både interna och externa kunder.