Hållbarhet

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete.

Bilden visar systematiken för Strukton Rails hållbarhetsarbete. Förbättringar, mätningar och uppföljning följer ett cykliskt skeende varje år, där utvecklingen av processer och rutiner är ett arbete som är ständigt löpande. *Strukton Rails största och mest säkerhetskritiska leverantörer som levererar tjänster i spårmiljö klassas som A-leverantörer.

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete. Områdena är:

Socialt
Säkerhet
Arbetsmiljö och hälsa
Anställningsvillkor
Jämställdhet och mångfald

Ekonomiskt
Leverantörsrelationer
Antikorruption
Ekonomiskt resultat

Miljö
Utsläpp från transporter