Prioriterade områden

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt.

Sedan 2017 arbetar vi systematiskt och långsiktigt med fokus på åtta prioriterade områden.

Antikorruption
Vår verksamhet ska ge bästa möjliga samhällsnytta och uppdragen finnansieras till stor del med skattemedel. Det innebär ett särskilt ansvar att säkerställa god affärsetik.

Arbetsmiljö och hälsa
Strukton är ett tjänsteföretag och kärnan i vår affärsverksamhet är våra medarbetares kompetens. Att säkerställa en bra arbetsmiljö och vår framtida kompetensförsörjning är kritiska framgångsfaktorer.

Säkerhet
Att bygga, driva och underhålla spår- och järnvägssystem är förenat med risker. Därför har säker arbets- och spårmiljö högsta prioritet hos oss på Strukton.

Ekonomiska resultat
Strukton är ett aktiebolag med ägarkrav att leverera vinst. Hållbar lönsamhet över tid ger också möjlighet att utvecklas i vårt uppdrag och bidra bättre till samhällsnyttan.

Leverantörsrelationer
Våra leverantörer och entreprenörer är en viktig del av Struktons leverans. Därför är det viktigt att de uppfyller samma höga krav som vi själva vad gäller kvalitet, etik och ansvar för människor och miljö.

Utsläpp från transporter
Utsläpp från våra transporter och tjänstefordon är vår viktigaste direkta miljöpåverkan. 2018 hade vi över 500 fordon som sammantaget körde över 300 varv runt jorden.

Jämställdhet och mångfald
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med mångfald, där alla känner delaktighet och behandlas jämlikt. Vi verkar i en mansdominerad bransch och arbetar för att fler kvinnor söker sig till oss och järnvägssektorn.

Anställningsvillkor
Schyssta arbetsvillkor är en grundförutsättning för att rekrytera och behålla medarbetare. Vi har också ett ansvar för goda villkor hos leverantörer och underentreprenörer.