Säkerhet

Vi jobbar säkert eller inte alls.

Som leverantör till Strukton är ni en viktig länk i säkerhetsarbetet. En bra styrning mellan oss och effektiva kommunikationsvägar är en förutsättning för att den länken ska fungera. Alla våra leverantörer som arbetar i spårmiljö ska ha en säkerhetsansvarig som utbildas i Struktons säkerhetsstyrning, detta för att ni som företag ska förstå hur vi arbetar med säkerhet och agera därefter.

Vår säkerhetsplattform är baserad på våra medarbetares mångåriga erfarenheter från arbete på spåret.