Säkerhet

Vi satsar stenhårt på säkerheten, en skadefri arbetsplats är det enda vi accepterar.

För att beskriva detta har vi lanserat en säkerhetsplattform baserad på medarbetarnas mångåriga erfarenheter från arbete på spåret.

Säkerhetsplattformen innehåller följande punkter:

1. Vi jobbar säkert eller inte alls
2. Vi lär nya kollegor att jobba säkert
3. Vi arbetar förebyggande
4. Vi planerar våra arbeten väl
5. Vi har ordning och reda på jobbet
6. Vi kontrollerar och följer upp med arbetsplatskontroller
7. Vi granskar våra samarbetspartners
8. Alla har rätt att stoppa ett arbete
9. Vi följer upp för att lära oss
10. Vi samarbetar inom branschen

Som leverantör till Strukton är ni en viktig länk i säkerhetsarbetet. En bra styrning mellan oss och effektiva kommunikationsvägar är en förutsättning för att den länken ska fungera.
Alla våra leverantörer som arbetar i spårmiljö ska ha en säkerhetsansvarig som utbildas i Struktons säkerhetsstyrning, detta för att ni som företag ska förstå hur vi arbetar med säkerhet och agera därefter.