Adrian Ringman arbetar som projektledare på avdelningen Banunderbyggnad

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som projektledare på avdelningen Banunderbyggnad. Vår avdelning sträcker sig över drift och underhållskontraktet på tunnelbanan, Roslagsbanan, Spårväg city och Lidingöbanan i Stockholm.

Mitt jobb består av fyra olika delar:

Första delen är att säkerställa en hälsosam relation med vår förvaltare och kund från Trafikförvaltningen. Del två är väldigt lik första delen men där Projektledaren arbetar i team med sin beställare. Beställaren har en bra överblick om vad anläggningen behöver och projektledarens roll blir att stötta beställaren i att välja rätt typ utav jobb. Med rätt jobb menar vi där underhållsinsatserna behövs som mest. Del tre handlar om lite slarvigt uttryckt ”hämta hem jobben”. Underhållskontraktet idag förutsätter att vi som entreprenör föreslår olika typer utav arbeten/insatser för vår beställare. Min roll blir helt enkelt att hitta rätt jobb, kalkylera för att sätta rätt pris, för att sedan vinna hem det. Alla arbeten som vi utför skiljer sig åt. Detta gör att vi ibland behöver utreda eller projektera fram en lösning. Ibland kan vi behöva 8h andra gånger 400h. Del fyra handlar om avdelningen berg som består av projektingenjörer, arbetsledare, projektadministratörer samt experter/sakkunniga. Här har projektledaren en samordnande roll. Alla roller behövs i varje projekt och det finns oftast en ansvarig arbetsledare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En dag på Banunderbyggnad kan skilja sig väldigt mycket beroende på vilken tid på året vi befinner oss i. Just nu har vi precis avslutat vår reinvesteringsperiod där vi föreslår större arbeten för Trafikförvaltningen. Dessa förslag är mycket mer komplexa än vanliga drift och underhållsförslag. Det gäller att lyfta blicken och se det framtida behovet för anläggningen. Totalt föreslog vi arbeten för 171 000 000 sek på banunderbyggnad så en hel del tid har vi lagt ned på det.

Vad är det bäst med ditt jobb?

Jag skulle jag säga att det är variationen och friheten. Vissa dagar står du i varselkläder med lera runt fötterna och regnet slår dig i ansiktet. Samtidigt som du försöker lista ut på ritningen var maskinisten från traktorgrävaren ska börja sina första skoptag då en ny brunn ska installeras. Andra dagar sitter du i konferensrum och förhandlar fram rätt lösningar tillsammans med din kund.

Vad skulle du säga till den som funderar på att söka sig till branschen?

Kom, det blir kul! Jag tänkte enbart stanna i två år, men jag är nu inne på mitt tolfte år i branschen. Vi är en stor men samtidigt en liten bransch och det är något speciellt att få tillhöra just denna. Det finns en stolthet och en ödmjukhet för sitt arbete. Vi tar hand om varandra och vi har roligt tillsammans.

Något man heller inte ska glömma är utvecklingsmöjligheterna som finns inom branschen. Jag startade med att byta motorer och axlar på tunnelbanevagnar och sedan dess har jag haft olika chefsroller och ledarroller. Du sätter lite gränsen själv vart du vill stanna.

Sen får vi inte glömma att järnvägsbranschen är framtidsbranschen.

Kom och jobba med oss!

Här hittar du alla tjänster vi rekryterar till just nu.

Lediga jobb

Nyfiken på fler av våra roller?

Här kan du ta del av fler av våra medarbetares berättelser.

Fler berättelser