Strukton Rail minskar sina transportutsläpp

Järnvägsbranschen är i sig självt en grön bransch som bidrar till hållbara resor inom Sverige. För oss på Strukton är det viktigt att vi inte bara bidrar till hållbart resande, utan att vi också arbetar för att vår egen verksamhet ska genomsyras av ett hållbarhetstänk vi kan vara stolta över. Därför är det glädjande att vi 2019, för andra året i rad, nådde vårt mål för minskade koldioxidutsläpp från transporter.

Vårt mål för 2019 var att minska våra utsläpp med 10% och vi nådde det med marginal då vi hade en reduktion på 20%. Denna minskning motsvarar en total minskning av koldioxidutsläpp på 510 109kg, eller 539kg per anställd. Vårt fokus på utbyggnad av laddinfrastruktur tillsammans med samordnad upphandling av el- och laddhybrider har spelat en stor roll i detta glädjande resultat. Andra aktiviteter som bidragit till minskningen är användandet av elektroniska körjournaler, delade bränslefakturor, ett nytt regelverk för förmånsbilar och en ny resepolicy. Framåt har vi som mål att fortsätta minskningen av utsläpp med 10% 2020.

Idag står produktions- och förmånsbilar tillsammans för cirka 70% av Struktons förbrukning av diesel och bensin. Genom att skriva under initiativet Fossilfritt Sveriges deklaration har vi förbundit oss att genomföra konkreta åtgärder för minskade utsläpp med målet att nå Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Vår vision är att till år 2030 ha en helt fossiloberoende personbilspark och i arbetet för detta har vi börjat mäta och följa upp användningen av el till våra el- och elhybridbilar. Under andra halvan av 2019 gjordes 1 636 laddningar motsvarande 9 875 kWh och därmed 6 853 fossilfria mil, vilket motsvarar 1,5 varv runt jorden på el.

För våra produktionsbilar har vi en fortsatt utmaning i att hitta fossilfria alternativ då utvecklingen på marknaden inte kommit lika långt som hos personbilar. Vi har här påbörjat ett arbete för att hitta lösningar framåt. Våra satta klimatmål är en stor utmaning men det är en utmaning vi brinner för och det gläder oss att se att vi går i rätt riktning.