Strukton Rail vinner kontraktet för Förbigångsspår Herrljunga

Strukton har blivit tilldelade ytterligare ett intressant och spännande projekt. Förbigångsspår Herrljunga är en totalentreprenad vilket innebär att det förutom själva utförandet även ingår projektering i uppdraget.

Projekt Förbigångsspår Herrljunga västra omfattar utförande av två nya förbigångsspår på varsin sida om Västra Stambanan. Sträckan är belägen väster om Herrljunga bandel (680+600 – 682+100). 

Projektet ökar kapaciteten på västra stambanan genom att bland annat långsamtgående tåg kan passeras av snabbgående tåg. 

”Det är väldigt glädjande att vi med detta projekt får möjligheten att förbättra trafiken längs västra stambanan. Att fortsätta utveckla den svenska järnvägen är en viktig del i att säkerställa snabba och bekväma resor och en nyckelfaktor i omställningen till ett mer hållbart samhälle.” – Johan Oscarsson, VD Strukton Rail.

Projektet startar våren/sommaren 2021 och pågår till och med slutet av 2023.