Alla artiklar

Strukton Rail siktar mot en fossilfri personbilspark

Den 5 juni firas Världsmiljödagen, den globala temadagen som är inne på sitt 47e år. Sedan starten lyfts ett specifikt miljötema, vilket i år är vikten av att återställa ekosystemen. För vår verksamhet är det främst utsläpp från transporter och tjänstefordon som utgör vår största miljöpåverkan, som i sin tur påverkar ekosystemen.

– För tredje året i rad minskar vi våra CO2-utsläpp och vi överträffar återigen vår egen årliga målsättning. Vår väg har varit att prata mindre och göra mer, vilket har gett resultat, säger Johan Sundqvist, Struktons hållbarhetschef.

Citat hållbarhet

På Strukton talar vi ofta om vår stolthet över att bidra till ett av de minst energikrävande och mest hållbara transportmedlen som finns. Att även kunna gå mot ett miljövänligare alternativ kring våra tjänstebilar är en del i vårt ansvar för att minska utsläppen i stort och att sträva mot en fossilfri verksamhet på sikt.

Struktonanställd laddar sin elpersonbil

”Vi kan göra något nu”

Under 2020 minskade våra koldioxidutsläpp med totalt 277 399 kg. Per anställd innebar detta en minskning med 297 kg, eller 13 procent, vilket innebär att vi överträffar årets mål på 10 procent. För den enskilde motsvarar minskningen cirka två tankar med fossilt drivmedel på årsbasis – och nu siktar vi mot en nollvision i användandet av fossila bränslen.

Struktons minskade koldioxidutsläpp 2020

– Greta Thunborg formulerade det som att: ”Vi vet – och vi kan göra något nu!”. På Strukton har vi anammat detta och gjort det till vår ledstjärna. Att minska våra utsläpp från 3 427 kg CO2 per anställd till 2 045 CO2 per anställd talar sitt tydliga språk – vi kan göra något, säger Johan Sundqvist.

Struktons årliga mål
Minska CO2 utsläpp från våra drift- och förmånsbilar med 10 % (kg CO2/anställd).

Struktons långsiktiga ambition
Till år 2030 är visionen att hela personbilsparken ska vara fossiloberoende.

Pressmeddelande och pressmaterial finns hos Via TT.