Strukton Rails års- och hållbarhetsredovisning

Fjolårets års- och hållbarhetsredovisning är nu reviderad och godkänd. Stark produktion har lett till bra resultat, vilket är imponerande under de omständigheter som rådde under stora delar av 2020.

– Trots pandemi och det ekonomiska trendbrott som drabbade oss under 2019 visar vi för verksamhetsåret 2020 ett rörelseresultat om 69 miljoner kronor. Något vi alla har anledning att vara stolta över under rådande omständigheter, säger Struktons vd, Johan Oscarsson.

Produktionsåret 2020 i korthet:

• Vi tilldelades tre av Trafikverkets basunderhåll; Västkustbanan, Västra Södra Stambanan och Södra Stambanan 1, vilken Strukton hade sedan tidigare.

• Vi vann även underhållskontraktet Öresundsbron vilket var positivt då kunden Öresundskonsortiet är ny för oss.

• På kontraktet Stockholm Mitt/Citybanan utlöstes optionsår av Trafikverket.

• Trafikförvaltningen meddelade glädjande under hösten att avropa ytterligare två år, vilket gör att kontrakten Tunnelbanan, Roslagsbanan och Lidingöbanan fortlöper till januari 2024.

• På projektsidan har orderingången varit något lägre än förväntat, dock har omsättningsökningar i befintliga projekt varit stor.

• Affärsenhet Kraft tilldelades bland annat en beställning av BaneNor, avseende två mobila kopplingscentraler som var en utlöst option på pågående kontrakt, Kjelland omformarstation.

Fokus framåt för Strukton är fortsatt tydlig ledning och styrning, säker arbetsmiljö och effektivitet i verksamheten. Struktons orderstock var vid utgången av 2020 cirka 4 659 miljoner kronor.

– Strukton fortsätter att satsa på bland annat Asset Managementsystem och digitala verktyg som ska förbättra företagets konkurrenskraft, öka proaktiviteten och säkra leverans till rätt kvalitet. Det är för mig en förmån att få leda ett företag som bidrar till samhällsnytta och en hållbar samhällsutveckling, avslutar Johan Oscarsson.

Redovisningen har antagits av styrelsen och publiceras 2 juli. Redovisningen i sin helhet finns att läsa här (svenska) och här (engelska).

Vid frågor om redovisningen, kontakta Strukton Rails ekonomichef Sofia Sartor: 010 – 480 55 12.