Strukton Rail vinner kontraktet för Västkustbanan Väst

I fredags, den 10 september, fick vi beslutet från Trafikverket att vi har tilldelats underhållsuppdraget på Västkustbanan Väst. Entreprenaden kommer placeras hos Distrikt Väst och uppdraget omfattar basunderhåll av 493 spårkilometer.

Uppdraget utgörs av en totalentreprenad enligt ABT 06 samt omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdragsgivare är Trafikverket, kontraktssumman är cirka 600 miljoner (räknat på sju år) och kontraktslängden är fem år med ytterligare möjlighet till två optionsår.

– Det som ligger bakom denna vinst är ett riktigt bra lagarbete – ett gott samarbete, mycket slit och tankeverksamhet, säger Lars Schyllander, Affärsområdeschef Underhåll på Strukton.

Stabilt grepp över Västkustbanan 
Detta betyder att vår andel underhållskontrakt och orderstock fortsätter att växa. Vi har sedan tidigare bland annat haft hela Södra stambanan inom Strukton. Nu kopplar vi ett stabilt grepp över hela Västkustbanan. Denna vinst kopplar ihop det i Eldsberga med tidigare vunnen entreprenad inom Distrikt Syd och nu för vi Distrikt Väst och Syd närmare vandra med de synergieffekter som det kan få. 

– Det nya kontraktet på Västkustbanan Väst startar den 1 april 2023 och är strategiskt mycket viktigt för Strukton och Distrikt Väst. I Väst är vi ju sedan länge etablerade i Göteborg i och med VGG-kontraktet och det känns jättekul att äntligen få etablera ett helt nytt drift- och underhållskontrakt som också ansluter till Göteborg. Det nya kontraktet möjliggör en fortsatt utveckling av underhållsverksamheten i distriktet, samtidigt som det innebär en trygghet att arbetet med järnvägsunderhåll kommer finnas kvar i Väst lång tid framöver, säger Peter Adamiec, Distriktschef Väst. 

”Oerhört glädjande besked”
Även Strukton Rails vd, Johan Oscarsson uttrycker glädje åt det nya kontraktet:

– Ett oerhört glädjande besked att Trafikverket tilldelar oss detta kontrakt. Det är med stor glädje och tillförsikt jag ser framemot att vi ska få börja uppdraget. Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart Sverige. Hjärtligt tack alla inblandade i denna vinst, säger Johan Oscarsson.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio dagar från det att tilldelningen meddelats.