Med kvalitetsparametrar för underhåll kan vi driva innovation

Under förra veckan var vi på besök hos Strukton Rail i Nederländerna för erfarenhetsutbyte kring hur järnvägsunderhållet ser ut på våra respektive marknader. Att lära av varandra är en viktig parameter för att utveckla den hållbara och kvalitativa järnväg som krävs.

Järnvägsunderhållet i Nederländerna har många likheter med det svenska, bland annat är underhållet på de statliga järnvägarna upphandlat precis som här i Sverige. En väsentlig skillnad är dock att de i Nederländerna inte främst ser till lägst pris vid upphandlingarna, utan även väver in kvalitetsparametrar.

Utanför Strukton Rails kontor i Utrecht, Nederländerna. 

Johan Oscarsson, vd, Strukton Rail Sverige,  Tjark de Vries, vd Strukton Rail Nederländerna och Maria Stockhaus (m) riksdagsledamot i Trafikutskottet utanför kontoret i Utrecht.

Besök på kontoret i Utrecht, Nederländerna.

Maria Stockhaus, Tjark de Vries, Johan Oscarsson och verksamhetsutvecklare Martijn van Veldhuizen.

Viktigt att utbyta erfarenheter
För Struktons del är det ingen tvekan om att kvalitet bör värderas vid kontraktstilldelning. Vi är övertygade om att en sådan förändring skulle driva innovation i branschen och med en bättre järnvägsanläggning som resultat.– Precis som i de flesta branscher är det viktigt för oss inom järnvägen att utbyta erfarenheter och ta lärdom av varandra för att fortsätta utvecklas. Vi på Strukton i Sverige är tacksamma över att ingå i en global koncern där vi kan utbyta kunskap med varandra. Föregående veckas studiebesök var nyttigt och vi åker hem flera erfarenheter rikare, säger Johan Oscarsson, vd Strukton Rail Sverige.

”En förändring behövs”
Med oss på plats i Utrecht hade vi även Maria Stockhaus (m) riksdagsledamot i Trafikutskottet, som deltog i diskussionen kring förflyttningen från lägsta prisupphandling till kombinerad pris- och kvalitetsupphandling. 

Maria Stockhaus på besök hos Strukton Rail Nederländerna.

– Det var intressant att få höra hur de jobbar med upphandling av underhåll i Nederländerna. Det är ju helt klart att så som vi gör i Sverige idag inte fungerar optimalt. En förändring behövs för att få till mer underhåll för pengarna och underhållskontrakt som stimulerar innovation. Ett tydligare fokus på funktion som vi ser i Nederländerna är absolut något vi bör titta närmare på och anpassa till svenska förhållanden, säger Maria Stockhaus.