Strukton Rail vinner kontraktet för Västra Götaland Göteborg (VGG)

För drygt två veckor sedan fick vi besked från Trafikverket att vi har vunnit uppdraget basunderhåll i VGG-kontraktet. Avtalsspärren på tio dagar är nu passerad och vi ser mycket fram emot att fortsätta förvalta underhållet på de aktuella sträckorna på järnvägsanläggningen.

– Det är fantastiskt roligt och bra att vi lyckades vinna om detta viktiga kontrakt, säger Lars Schyllander, Affärschef Underhåll.

Ännu en gång har ett riktigt bra lagarbete, i kombination med vårt nuvarande kontrakt som är stabilt och kunnigt, gjort att vi vinner om detta kontrakt ännu en gång. 
                 
Planerar för 5–7 nya år i Göteborg
Uppdraget utgörs av en totalentreprenad enligt ABT 06 och omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdragsgivare är Trafikverket, kontraktssumman är cirka 600 miljoner på fem år med ytterligare möjlighet till ett plus ett optionsår. Kontraktet startar 2022-09-01. 

Nya VGG-kontraktet kommer inte att ha samma innehåll som nuvarande. Orsaken är att Trafikverket kommer att flytta bort de yttre bandelarna till andra kontrakt. Därför har man delat upp kontraktet i tre huvuddelar, 1–3. 

• Huvuddel 1 innehåller bandelarna 601, 602 och 603 och dessa bandelar ingår under hela kontraktets livslängd. 
• Huvuddel 2 innehåller bandelarna 625 och 634 som lyfts bort från VGG kontraktet 2023-08-31.
• Huvuddel 3 innehåller bandel 626 som lyfts bort från VGG 2023-03-31.

Bygga ett starkt Distrikt Väst
Vinsten av VGG betyder också att vår andel underhållskontrakt fortsätter att vara stabil och på en hög nivå.

– Det är med stor glädje vi mottog beskedet att Trafikverket har fortsatt förtroende för oss och tilldelar oss detta kontrakt. Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart Sverige, säger Johan Oscarsson.

– Det är oerhört viktigt för Strukton och Distrikt Väst att vi har vunnit om VGG-kontraktet. Nu kan vi fokusera på att bygga ett starkt Distrikt Väst utifrån navet i Göteborg. Med detta strategiskt viktiga kontrakt säkrar vi vår närvaro i Göteborg och i västra Sverige under lång tid framöver med alla synergieffekter och möjligheter det innebär, säger Peter Adamiec, Distriktschef Väst.

Uppdraget avser basunderhåll på följande sträckor:
• Bandel 601 Göteborg närställverk (1)
• Bandel 602 Sävenäs rangerbangård (1)
• Bandel 603 Göteborg Kville – Göteborg Skandiahamnen (1)
• Bandel 625 (Göteborg Kville) – Stenungssund (2) 
• Bandel 626 (Almedal) – Kungsbacka (3) 
• Bandel 634 Älvängen – (Göteborg Marieholm) (2)

(1) Kommer ingå under hela kontraktstiden.
(2) Kommer ingå från kontraktsstart: 2022-09-01 t o m 2023-08-31.
(3) Kommer ingå från kontraktsstart: 2022-09-01 t o m 2023-03-31.