Hållbarhet

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete.
Hållbarhet
Bilden visar systematiken för Strukton Rails hållbarhetsarbete. Förbättringar, mätningar och uppföljning följer ett cykliskt skeende varje år, där utvecklingen av processer och rutiner är ett arbete som är ständigt löpande. *Strukton Rails största och mest säkerhetskritiska leverantörer som levererar tjänster i spårmiljö klassas som A-leverantörer.

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete. Områdena är:

SOCIALT
Säkerhet
Arbetsmiljö och hälsa
Anställningsvillkor
Jämställdhet och mångfald

EKONOMISKT
Leverantörsrelationer
Antikorruption
Ekonomiskt resultat

MILJÖ
Utsläpp från transporter

Cookie wall

Unihorn använder cookies för att förbättra din surfupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du detta. Läs mer här.