Yrken i järnvägsbranschen

Här har vi information om vanliga jobb inom järnvägsbranschen.
 

Bantekniker

Utför växelbyten, räls- och slipersbyten. I det dagliga, eller ofta nattliga, arbetet ingår att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik ser bra ut.

Eltekniker

Underhåller och tar hand om fel i järnvägens luftburna kontaktledningssystem, som transporterar högspänning på 16000 volt. Elen behövs för att driva tågen framåt. Elteknikern sköter också om växlarnas värmesystem och övrig el längs spåret. När en järnväg renoveras eller byggs ny kan elteknikern installera det nya kontaktledningssystemet. En eltekniker behöver elutbildning. 

Lokförare

Lokföraren får köra lokal- och regionaltågstrafik. En lokförare kan också köra tunga godståg på längre sträckor. Speciell lokförarutbildning behövs.

Maskinförare

Arbetar med drift och underhåll på järnvägen och får här köra spårgående arbetsmaskiner. En maskinförare har annan utbildning än lokföraren. 

Signaltekniker

Signalteknikern ser till att signalsystemet fungerar. Signalsystemet är viktigt eftersom det kontrollerar och styr tågtrafiken, bland annat är det signalerna som tillåter ett tåg att växla över från ett spår till ett annat.

Spårsvetsare

En spårsvetsare svetsar och underhåller spåren, framförallt spårväxlarna. Arbetar med olika svetsmetoder - automatiserad och manuell svetsning. I manuell svetsning ingår bland annat thermitsvetsning, en traditionell och noggrann arbetsmetod för att svetsa ihop spårskarvar. Den som någon gång sett thermitsvetsning på riktigt vet att det är ett riktigt skådespel!  

Besiktningsman

Besiktningsmannen, som lika gärna kan vara en kvinna, undersöker järnvägen för att upptäcka fel som skulle kunna vara en säkerhetsrisk eller orsaka störningar i driften, dvs. i tågtrafiken.   

Mätningsingenjör

En mätningsingenjör gör så kallade inmätningar och utsättningar i järnvägsprojekt. Mätningsteknikern har en viktig uppgift både innan och efter ett järnvägsprojekt då hen ser till att spåren ligger i rätt nivå, håller rätt avstånd till tunnelväggar, mötande spår osv. En mätningstekniker kan också förse stora järnvägsbyggen med underlag innan byggstart, exempelvis inför byggen av stomnät.

 
 

Cookie wall

Unihorn använder cookies för att förbättra din surfupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du detta. Läs mer här.