Digital underhållsplanering

Vårt koncept för att planera och utföra proaktivt och kostnadseffektivt järnvägsunderhåll.

Vi har lösningarna

Digital underhållsplanering (Rail Assessment) är en cyklisk metod som börjar med insamling av data om järnvägsanläggningens status. Datan bearbetas, därefter görs en analys av vad mätresultatet säger om spårkomponenternas tillstånd. När bedömningen är klar finns ett underlag för planering av underhåll på kort och lång sikt för att tekniken inte ska drabbas av problem. När åtgärderna är genomförda börjar cykeln om igen.

Hedwig/SIM10 samlar in data och besiktar

Hedwig/SIM10 är ett mätfordon som samlar in data och besiktar växlar och spårgeometri med hjälp av laser och höghastighetsfilm. Besiktningen sker under normal belastning med ett axeltryck på 11 ton, i en hastighet på upp till 80 km i timmen. Hedwig besiktar enligt europeisk standard EN 13848 och mätningarna kan anpassas till nationella förutsättningar och behov.

Några geometriska parametrar som fångas upp är:

  • Spårvidd
  • Vertikala och horisontella profiler
  • Skevning/dosering
  • Oroligt spårläge, befästningar
  • Sinusgång
  • Sprickbildning

Möjligheterna att utföra långsiktigt underhåll och sätta in rätt åtgärder vid rätt tid ökar med digital underhållsplanering. När underhållet utförs innan komponenterna hunnit tappa sin funktionalitet så minskar risken för spårfel. Därmed minskar risken för trafikstörningar som beror på tekniska fel i anläggningen.

Minskade risker för järnvägsanställda är en annan fördel med maskinell besiktning. Arbetsmiljön blir säkrare till följd av att besiktningen utförs utan att någon person behöver befinna sig i spåret.