Den dynamiska stabilisatorn stabiliserar spåret efter spårriktning och ballastplogning.

Den dynamiska spårstabilisatorn stabiliserar spåret efter spårriktning och ballastplogning. Med stabiliseringen säkerställs att spåret har en bärighet för tåggods som väger upp till 500 000 bruttoton.

Stabilisatorns aggregat motsvarar 50 000 ton belastning, vilket säkerställer spårets stabilitet. Maskinen är utrustad med DAR-skrivare, som efter slutförd stabilisering registrerar spårets läge i förhållande till föreskrifterna.

Kapacitet: 1000-1500 spårmeter/timme, beroende på utförandegrad.
Bemanning: 1 operatör.

Modell

Plasser&Theurer DGS 62