Linjeriktare används till att rikta alla typer av spår bortsett från spårväxlar.

Linjeriktaren arbetar på sträckor utan växlar eller dilitationsskarvar. Detta för att maskinens aggregat inte är rörligt och för att lyftaggregatet har en rulltång som minskar flexibiliteten. Linjeriktaren klarar en högre kapacitet än växelriktaren på sträckor.

Plasser&Theurer 09-16

Modellen kan användas på alla typer av spår. Maskinen stoppar en slipers åt gången och har ALC för inmatning av spårgeometrin. Den är utrustad med DAR-skrivare för dokumentation av spårets läge i förhållande till föreskrifterna. Längst bak på maskinen finns en ”kam”, som puttar av ballast som hamnar på slipern under riktingsarbetet.

Kapacitet: 400-800 spårmeter/timme beroende på spårtyp och utförandegrad.
Bemanning: 3 st operatörer.

Plasser&Theurer 08-32

Modellen används på skarvfria/helsvetsade spår med fast slipersavstånd. Maskinen stoppar två slipers åt gången och är utrustad med ALC för inmatning av spårgeometrin. I utrustningen ingår DAR-skrivare för dokumentation av spårets läge i förhållande till föreskrifterna.

Kapacitet: 800-1100 spårmeter/timme beroende på utförandegrad.
Bemanning: 3 st operatörer.

Plasser&Theurer 09-3X

Modellen används på skarvfria/helsvetsade spår med fast slipersavstånd. Maskinen stoppar tre slipers åt gången, är utrustad med ALC för inmatning av spårgeometrin och DAR-skrivare för dokumentation av spårets läge i förhållande till föreskrifterna.

Kapacitet: 1000-1700 spårmeter/timme beroende på utförandegrad.
Bemanning: 3 st operatörer.