Priser och villkor SL

I en beställning hos Strukton ingår en garanti att vi behandlar er beställning inom loppet av sex veckor.

Prislista avropstjänster Tunnelbanan och Roslagsbanan

(Prisuppgifter för avropstjänster på Lidingöbanan och Spårväg City lämnas vid förfrågan)

Spårbundna transporter inklusive en timmes tid avsedd för lastning och lossning (på depå inför transport på bana). Vid större lastmängder kan extra kostnader för lastning och lossning samt extra vagnar tillkomma.

En lokförare/skift
19 437,75 kr

Två personer/skift (lokförare och lokförarbiträde) enligt gällande föreskrifter
25 917,00 kr

Arbete med spårfordon utan transportsyfte, per arbete
12 959,00 kr

Tjänster

Lots, SoS-planerare, tågvarnare, tillsyningsman (tsm)
971,89 kr/h

Spårbesiktning (2 personer/skift, traktamente/restid tillkommer)
17 414,34 kr

OFP-ultraljudsprovning (2 tekniker/skift, traktamente/restid tillkommer)
Pris på förfrågan. Kontakta: OFP.tjanster@strukton.se

Vi tillhandahåller även andra arbeten, då enligt villkor som fastställs vid varje beställningstillfälle. Utifrån vår kunskap om spåranläggningen kan vi vid förfrågan ge råd om hur ett arbete bör genomföras för att uppnå bästa resultat.

Kontakta gärna oss vid frågor om priser, tillägg i en beställning eller vid förfrågan om specialuppdrag.

Vid avbokning ersätts den drabbade parten enligt nedanstående villkor

Bokningar av spårbundna transporter som avbeställs minst tio dagar före inplanerat arbete, ersätts med en avbokningsavgift på 25 procent av kostnaden.

Spårbundna transporter som avbeställs inom tio dagar före avtalad tid ersätts med 50 procent av kostnaden.

Strukton kan endast avboka en beställning efter överenskommelse med kund. Då är Strukton skyldig att erbjuda en ny tid inom två dygn innan eller efter tidigare avtalad tid.

Extraordinära händelser hanterar Strukton i samråd med kunden. Avbokning kan i dessa fall ske utan att ersättning betalas ut.

Beställda spårtransporter som avbokas mindre än ett 12 timmar före avtalad tid, eller där beställaren ej infinner sig på uttalad tid, betalas av beställaren med full ersättning.

Arbeten och maskinresurser som avbeställs minst två dagar före avtalad tid, ersätts av beställaren med 25 procent av kostnaden. Avbeställning som sker inom två dagar före avtalad tid ersätts av beställaren med 50 procent av priset.