Drift och underhåll

Strukton Rail utför underhåll inom järnväg, tunnelbana och spårväg på uppdrag av Trafikverket, Trafikförvaltningen, Öresundsbro konsortiet och andra kunder. Underhållsuppdragen är både utförande- och totalentreprenader. Kontraktstiden ligger i normalfallet på 5 år med option på ytterligare 2 år men det finns även längre uppdrag i vår portfölj.

Vi finns främst i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö men också på stambanorna. I Stockholm ansvar vi bland annat för underhållet av tunnelbanans 3 linjer.

Inom Underhåll finns även vår specialistgrupp Asset management som arbetar med det framtida underhållet som bygger på analyser och algoritmer med stöd av övervakningssystem och databearbetning.

Daniel Liljegren

Affärsenhetschef för Underhåll


010-480 57 79