Ballastplog

Ballastplogen är en av de centrala maskiner som används vid spårbyten och andra större ingrepp i banöverbyggnaden.

Ballastplogen används i det avslutande skedet vid ett spårbyte. Den fördelar, profilerar och sopar ballasten i spåret.

Ballastplogen används vid nybyggnationer och spårbyten, efter spårriktning eller andra större ingrepp på banöverbyggnaden. Ballastplogen säkerställer att ballastprofilerna och sopningen av spåret uppfyller kraven i föreskrifterna.

Ballastplogens kapacitet är 800- 1800 spårmeter/timme, beroende på utförandegrad. Bemanning: 2 operatörer.

MODELLER: Plasser&Theurer, USP 2010-2K och SSP 110 SW