Strukton Rail

Vi är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi bygger ny järnväg och underhåller den vi redan har. Tillsammans med våra tusen medarbetare levererar vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar av hög kvalité.

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Nyheter

Artikel

Strukton får utmärkelsen ”Karriärföretag” för andra året i rad! 

Läs mer
Läs mer Strukton får utmärkelsen ”Karriärföretag” för andra året i rad! 

Artikel

Lars Schyllander företräder FSJ vid möte inför vintern med infrastrukturministern

Läs mer
Läs mer Lars Schyllander företräder FSJ vid möte inför vintern med infrastrukturministern

Artikel

Strukton vinner kontraktet UH2024 Högspänning

Läs mer
Läs mer Strukton vinner kontraktet UH2024 Högspänning

Jobba hos oss

Vi erbjuder trygga anställningar där du är en del av framgången. Oavsett konjunkturer eller oro i världen står järnvägsbranschen stark och vi med den. Välkommen!

Läs mer

Våra affärsenheter

Drift- och underhållsarbeten på järnväg, tunnelbana och spårvägar.

Vi är och vill vara kända för vårt proaktiva arbetssätt.

Upptäck mer

Strukton Rails maskinpool är baserad i Sverige, Italien och Nederländerna.

Här finns resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem. Våra maskiner jobbar både i Europa och andra delar av världen.

Upptäck mer

Oavsett arbete levererar vi alltid säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Inom Projekt utför vi bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar och upprustningar av signalsystem.

Upptäck mer

Inom Kraft konstruerar Strukton kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem.

Upptäck mer