Strukton Rail

Vi är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi bygger ny järnväg och underhåller den vi redan har. Tillsammans med våra tusen medarbetare levererar vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar av hög kvalité.

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Nyheter

Artikel

Strukton vinner projektet Duvbo-Spånga etapp 1 på Mälarbanan

Läs mer
Läs mer Strukton vinner projektet Duvbo-Spånga etapp 1 på Mälarbanan

Artikel

Jimmy Hagström blir ny chef för Affärsenhet Maskin

Läs mer
Läs mer Jimmy Hagström blir ny chef för Affärsenhet Maskin

Artikel

Strukton vinner projektet kontaktledningsupprustning i Eslöv

Läs mer
Läs mer Strukton vinner projektet kontaktledningsupprustning i Eslöv

Jobba hos oss

Vi erbjuder trygga anställningar där du är en del av framgången. Oavsett konjunkturer eller oro i världen står järnvägsbranschen stark och vi med den. Välkommen!

Läs mer

Quote icon Alla har rätt till en bekväm, säker och tillgänglig värld, idag och i framtiden. På Strukton bidrar vi till en hållbar framtid genom att bygga och underhålla Sveriges järnväg. Quote icon

VD, Johan Oscarsson

Våra affärsenheter

Drift- och underhållsarbeten på järnväg, tunnelbana och spårvägar.

Vi är och vill vara kända för vårt proaktiva arbetssätt.

Upptäck mer

Strukton Rails maskinpool är baserad i Sverige, Italien och Nederländerna.

Här finns resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem. Våra maskiner jobbar både i Europa och andra delar av världen.

Upptäck mer

Oavsett arbete levererar vi alltid säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Inom Projekt utför vi bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar och upprustningar av signalsystem.

Upptäck mer

Inom Kraft konstruerar Strukton kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem.

Upptäck mer