Strukton Rail

Vi är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi bygger ny järnväg och underhåller den vi redan har. Tillsammans med våra tusen medarbetare levererar vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar av hög kvalité.

Läs senaste nyheterna från oss på Strukton Rail

Artikel

Strukton vinner tillsammans med PEAB uppdraget Rååbanan, etapp 3

Läs mer
Läs mer Strukton vinner tillsammans med PEAB uppdraget Rååbanan, etapp 3

Artikel

Gustav Oscarsson blir ny VD för Strukton Rail i Norden

Läs mer
Läs mer Gustav Oscarsson blir ny VD för Strukton Rail i Norden

Artikel

Strukton deltar i rundabordssamtal om effektiva och smarta järnvägstransporter

Läs mer
Läs mer Strukton deltar i rundabordssamtal om effektiva och smarta järnvägstransporter
Alla nyheter

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Våra tjänster för järnväg, spårväg och tunnelbana

Drift- och underhållsarbeten på järnväg, spårväg och tunnelbana

Vi är proaktiva, snabba och bäst när det gäller.

Upptäck mer

Resurser för förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem i Sverige, Europa och världen.

Våra pålitliga maskiner är baserade i Sverige, Italien och Nederländerna.

Upptäck mer

Säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vi utför spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar och upprustningar av signalsystem.

Upptäck mer

Kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem.

Upptäck mer

Samlade tjänster för SL:s olika spårsystem

Strukton utför tjänster kopplade till SL:s spårsystem i Stockholms tunnelbana samt på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City.

Tjänster inom SL

Jobba hos oss!

Vi erbjuder trygga anställningar där du är en del av framgången. Oavsett konjunkturer eller oro i världen står järnvägsbranschen stark och vi med den. Välkommen!

Läs mer