Strukton Rail

Vi är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi bygger ny järnväg och underhåller den vi redan har. Tillsammans med våra tusen medarbetare levererar vi hållbara och kostnadseffektiva lösningar av hög kvalité.

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Nyheter

Artikel

Struktons VD träffar Infrastruktur- och bostadsministern om digitalisering och AI

Läs mer
Läs mer Struktons VD träffar Infrastruktur- och bostadsministern om digitalisering och AI

Artikel

Strukton deltar i möte om punktlighet och spårväxlar

Läs mer
Läs mer Strukton deltar i möte om punktlighet och spårväxlar

Artikel

Avsiktsförklaring för en väl fungerande transportinfrastruktur

Läs mer
Läs mer Avsiktsförklaring för en väl fungerande transportinfrastruktur

Jobba hos oss

Vi erbjuder trygga anställningar där du är en del av framgången. Oavsett konjunkturer eller oro i världen står järnvägsbranschen stark och vi med den. Välkommen!

Läs mer

Våra affärsenheter

Drift- och underhållsarbeten på järnväg, tunnelbana och spårvägar.

Vi är och vill vara kända för vårt proaktiva arbetssätt.

Upptäck mer

Strukton Rails maskinpool är baserad i Sverige, Italien och Nederländerna.

Här finns resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem. Våra maskiner jobbar både i Europa och andra delar av världen.

Upptäck mer

Oavsett arbete levererar vi alltid säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Inom Projekt utför vi bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar och upprustningar av signalsystem.

Upptäck mer

Inom Kraft konstruerar Strukton kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem.

Upptäck mer