Strukton Rail

Vi är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vi bygger ny järnväg och underhåller den vi redan har. Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Strukton har cirka 1 000 medarbetare och är verksamma i Sverige och våra skandinaviska grannländer. Som en av Sveriges största järnvägsentreprenörer levererar vi alltid hållbara och kostnadseffektiva lösningar av hög kvalité.

Det här är Strukton Rail.

Nyheter

Artikel

Strukton vinner kontrakt för bangårdsombyggnad i Värnamo

Läs mer
Läs mer Strukton vinner kontrakt för bangårdsombyggnad i Värnamo

Artikel

Strukton i samtal med Trafikutskottets ordförande

Läs mer
Läs mer Strukton i samtal med Trafikutskottets ordförande

Artikel

Strukton vinner kontrakt för spårväxelbyte vid driftplats Kimstad

Läs mer
Läs mer Strukton vinner kontrakt för spårväxelbyte vid driftplats Kimstad

Alla har rätt till en bekväm, säker och tillgänglig värld, idag och i framtiden. På Strukton bidrar vi till en hållbar framtid genom att bygga och underhålla Sveriges järnväg.

VD, Johan Oscarsson

Våra affärsenheter

Strukton Rail utför drift- och underhållsarbeten på järnväg, tunnelbana och spårvägar.

Vi är och vill vara kända för vårt proaktiva arbetssätt.

Upptäck mer

Strukton Rails maskinpool är baserad i Sverige, Italien och Nederländerna.

Här finns resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem. Våra maskiner jobbar både i Europa och andra delar av världen.

Upptäck mer

Oavsett arbete levererar vi alltid säkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Inom Projekt utför vi bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationer, kabelsänkningar och upprustningar av signalsystem.

Upptäck mer

Inom Kraft konstruerar Strukton kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem.

Upptäck mer

Jobba hos oss

Vi erbjuder trygga anställningar där du är en del av framgången. Oavsett konjunkturer eller oro i världen står järnvägsbranschen stark och vi med den. Välkommen!

Läs mer