Dispenser gällande hälsokrav

Person som inte uppfyllde hälsokraven under läkarundersökningen kan söka dispens från dessa krav.

Dispens gällande Kategori 19 - Spår- och tunnelbehörighet.

Dispenser gällande kategori 19 hanteras av Trafikförvaltningens säkerhetsavdelning efter tillstyrkan av berörd läkare. Vid behov utför läkare kompletterande hälsoundersökning. För ansökningsblanketter kontaktas Trafikförvaltningen via tf.sakerhet@sll.se.

Ansökan ska innehålla:

  1. Läkarens bedömning och rekommendation till dispens, skrivs på blankett 2
  2. Personlig ansökan om dispens, skrivs på blankett 1
  3. Arbetsgivarintyg; dvs, en beskrivning av varför dispensen söks, personens arbetsuppgifter mm, skrivs på blankett 1

När Trafikförvaltningens säkerhetsavdelning har fått en korrekt ansökan, fattas beslut om dispens. I de fall dispens beviljas ska läkaren skriva ut ett hälsointyg med eventuella förbehåll. 

Processbeskrivning och blanketter finns nedan.

Dispens gällande övriga behörigheter.

I de fall undantag från hälsokraven som anges i TSFS 2019:112 och TSFS 2019:113 beviljas, behandlas detta av Transportstyrelsen.

Blankett 1 Ansökan om dispens från hälsokrav enl SL Tri kat 19

(395 kb)

Ladda ned
Blankett 2 Utlåtande av Fläk ang dispensansökan från krav enl SL Tri kat 19

(193 kb)

Ladda ned
Processbeskrivning dispensansökan för hälsokrav enl SL Tri kat 19

(118 kb)

Ladda ned.

Cookie wall

Unihorn använder cookies för att förbättra din surfupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du detta. Läs mer här.