Alla artiklar

Strukton Rails års- och hållbarhetsredovisning 2019

2019 har varit ett bra år för Strukton Rail AB med ett rörelseresultat om 125 miljoner kronor. Fortsatta satsningar på ökad produktionseffektivitet, kostnadsbesparingar, målstyrning och uppföljning har givit resultat. Med ett positivt 2019 bakom oss är fokus för 2020 innovation, digitalisering, fortsatta förbättringar och kompetensförsörjning.

– Det känns oerhört betryggande att som ny VD för Strukton kunna konstatera att vi under det gångna året lyckats skapa ett positivt ekonomiskt trendbrott. Det bygger goda förutsättningar för framtiden, säger Johan Oscarsson VD Strukton Rail AB.

2019 i korthet

  • ökad kundnöjdhet
  • nettoomsättning ökade med nästan 10 % mot fjolåret
  • en uppdatering av företagets strategi och organisationsstruktur
  • minskade koldioxidutsläppen med 20 % tack vare fokuset på fordon
  • branden i Hässleholm där kontaktledningar, bryggor, stolpar, sliprar och signalkablar
  • förstördes. Som Trafikverkets entreprenör jobbade Strukton effektivt med reparationerna genom att arbeta dygnet runt i tre skift
  • vi har omcertifierats mot nya ISO 45001 för arbetsmiljö

Vi har förmånen att arbeta i ett företag som bidrar till samhällsnytta och en mer hållbar samhällsutveckling. 2019 var året då klimatet blev en av de mest diskuterade frågorna, och med den diskussionen kommer också frågan om ett mer hållbart resande. För det hållbara resandet behövs tågen. Men för att vi ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling är det också viktigt att vi jobbar hållbart i vår egen verksamhet och vårt systematiska hållbarhetsarbete har fortsatt ge resultat.

För att kunna möta våra kunders krav och utvecklingen i vår omvärld fortsätter vi resan framåt med fokus på tydlig ledning och styrning, förbättrade administrativa rutiner och effektivitet i kontrakten. I tillägg till vår kärnverksamhet satsar vi också på nya innovativa lösningar och vi går mot att bli mer digitaliserade och minska på manuellt arbete i såväl administration som produktion. Under 2020 finns också fokus på kompetensförsörjning och vi kommer jobba aktivt med central samordning av praktikplatser och sommarjobb.

Under slutet av 2019 började spridningen av Covid-19. Viruset kommer att påverka vårt företag och våra medarbetare men konsekvenserna kan vi idag inte överblicka.

Redovisningen har antagits av styrelsen och publiceras 8 juli och finns tillgänglig i sin helhet på vår hemsida.

Vid frågor om redovisningen, kontakta Strukton Rails ekonomichef Sofia Sartor på 010-480 55 12.