Kraft digitaliserar utbildning

Kraft har utvecklat ett koncept för utbildning på avancerade moderna reläskydd.

På Kraft har vi utvecklat ett koncept för utbildning på avancerade moderna reläskydd av typ ABB RER 670, inkl programverktyg PCM 600, som används för att skydda kontaktledningslinjer genom snabb detektering, frånkoppling och fellokalisering.

Kraft har tagit fram ett utbildningspaket som sjösattes i januari genom en pilotutbildning för fyra medarbetare på Kraft.

Syftet med utbildningen är att utbilda och träna våra ingenjörer i skyddsfunktioner, beräkning, programmering och testning.

Hela utbildningen genomfördes via Teams och alla kursdeltagare medverkade genom att följa presentationer och genomföra övningar. I de praktiska övningarna användes virtuella testinstrument samt programmerings- och konfigureringsverktyg. De virtuella hjälpmedlen medförde att man kunde simulera både elektriska verktyg och instrument.

Vi kommer nu att fortsätta utbilda egen personal samt på sikt även erbjuda utbildningen till våra beställare som Trafikverket och BaneNor.