Regeringen ökar satsningen på järnvägsunderhåll

På en presskonferens under gårdagen meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen tillför en miljard kronor för järnvägsunderhåll i budgeten för 2022.

Regeringen vill även göra det billigare för transportföretagen som kör på järnvägen genom en föreslagen sänkning av banavgifterna i höständringsbudgeten för 2021.

− Just nu gör regeringen rekordstora satsningar i infrastruktur för att ställa om transportsektorn. Nu fortsätter vi det arbetet i budgeten för 2022 genom ytterligare satsningar på investeringar i järnvägen, på att stärka sjöfarten och på att flytta mer gods från väg till järnväg och sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Järnvägen – en nyckel i omställningen
Struktons nya hållbarhetschef ser väldigt positivt på regeringens satsningar på en hållbar transportsektor.

– Satsningen på utökat underhåll av järnvägen gynnar såklart Struktons verksamhet men även allas vår miljö! Genom större tillförlitlighet tillsammans med miljökompensationer kan vi få transportsektorn att utnyttja järnvägen bättre och där kan vi göra stora miljövinster, säger Struktons hållbarhetschef Carolina Österberg.

De kommande satsningarna förväntas både kunna påskynda omställningen i transportsektorn, stärka sammanhållningen samt möjligheten att jobba i hela Sverige.

– Tillsammans utvecklar vi på Strukton en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle. Det är glädjande att regeringen delar vår syn på järnvägen som en nyckel i omställningen till ett grönare samhälle, säger Struktons VD Johan Oscarsson.