Wire Scan – oslagbar precision vid kontaktledningsmätning

För tredje året i rad har Strukton utfört Wire Scan ute på våra lokalbanor i Stockholm. Under sju nätter har samtliga kontaktledningar mätts på våra tillgängliga spår på Roslagsbanan, Lidingöbanan och Spårväg City.

Wire Scan är en mätutrustning som är framtagen av Strukton Rail och nederländska DraadData, och tekniken innebär maskinell kontaktledningsmätning där höjd, sidoläge samt kontakttrådens tjocklek mäts med en mycket hög noggrannhet. Vid mer traditionella kontaktledningsbesiktningar tar den här typen av mätningar betydligt längre tid och är ett helt manuellt arbete. Då antecknas mätvärden med cirka 30 meters mellanrum, beroende på hur långt det är mellan kontaktledningsstolparna och mätningen får inte samma precision.

Gert Schollin, Eltekniker Lokalbanor.

– Med Wire Scan kan vi köra upp till 40 kilometer i timmen och samla in mätpunkter med cirka fem millimeters avstånd. På så sätt kan vi se allt från punktslitage till vridna kontakttrådar samt att det går att se vissa trender mellan körningarna som exempelvis hur slitaget på trådarna ser ut från år till år, säger Markus Klaar, Projektledare Lokalbanor.

Wire Scan Roslagsbanan
Natten den 2 september mättes sträckan mellan Mörby depå och Österskärsgrenen.

Tillförlitlig överblick över anläggningarna
När mätningarna är klara läggs alla värden upp i en webbportal som både vi och kunden har tillgång till. Där kan vi se alla avvikelser och gränsvärden som avviker från det normala på olika sätt.

Gert Schollin, Eltekniker Lokalbanor.
Gert Schollin, Eltekniker Lokalbanor.

Gert Schollin, Eltekniker Lokalbanor.

Data är en av framgångsfaktorerna för lyckat underhåll, och för att möta våra kunders krav på våra trafikerade järnvägar krävs en total tillförlitlighet kring såväl spår och växlar som kontaktledningar.

– Vi har haft stor nytta av mätresultaten mellan varje körning i vårt underhåll. Vår kund på Trafikförvaltningen har också använt portalen flitigt för att få bra överblick i våra anläggningar, säger Markus Klaar.

”De som är involverade är riktiga proffs”
Folkert Draaisma från DraadData är mycket nöjd med sitt tredje besök i Stockholm.

Folkert Draaisma, DraaData.
Folkert Draaisma från DraadData är nöjd med årets Sverigebesök och tillhörande mätningar.

– Det är ett rent nöje att besöka denna vackra och historiska stad och att arbeta med samma personer varje år. De som är involverade är riktiga proffs och mycket vänliga och de gör det möjligt att framgångsrikt utföra mätningarna på ett säkert och effektivt sätt. Vissa har mer än 15 års erfarenhet av kontaktledningar, och genom att detektera incidenter i tid kan vi förebygga allvarliga problem i framtiden. Det är också vad som gör detta arbete så tillfredsställande, säger Folkert Draaisma.

Läs mer om Wire Scan.