Händelserik dubbelspårsutbyggnad i Ängelholm-Maria

I projektet Ängelholm-Maria, här händer det grejer kan ni tro! Ena dagen var både kontaktledningar och spår bortrivna, för att några dagar senare vara återställt och uppbyggt på nytt.

För drygt 130 år sedan byggdes Västkustbanan, där framför allt sträckan mellan Göteborg och Malmö är hårt trafikerad. För att möjliggöra fler tågavgångar, kortare restider och en miljövänligare trafik pågår dubbelspårsbygge för fullt. Totalt ska 24 kilometer dubbelspår byggas mellan Ängelholms station och strax söder om Maria station belägen i norra Helsingborg.

Välfungerande samarbete
Det är minst sagt massor att göra på kort tid – och där det krävs så få felmarginaler som möjligt. Platschefen Daniel Selby gjorde en rundtur på några olika platser där vi vid detta skede möttes av främst rivna spår, kontaktledningar och staplar med nya slipers som väntade på att få placeras ut.

Daniel Selby vid en av platserna där inget hade börjat byggas upp under besöket.

Ett av det mindre förkommande arbetena under veckan var att vi hade ballstrenare på plats, ett rejält maskineri som transporterats upp från Nederländerna. Mellan Ödåkra och Kattarp rengjordes cirka sex spårkilometer makadam innan nya slipers och spår lades ut. Sedan denna dokumenterade dag har alltså de nya spåren redan hunnit byggas mellan Kattarp och Maria.

Distriktschef Mikael K. Nilsson och Affärschef Projekt, Pia Peurala, vid ballastreningen i Ödåkra.

– Det är alltid en utmaning att med hög tidspress kunna leverera på bästa sätt. Det är många maskiner som ska samsas om spåren samtidigt, det ska schaktas, rivas, renas och byggas upp. Under projektet ska dessutom 20 järnvägsbroar lanseras in och det ska byggas två vägbroar och en gångbro. Något jag vill lyfta i sammanhanget är det välfungerande samarbetet med Skanska, där vi i och med totalentreprenad är underleverantörer, säger Daniel Selby.

Ökad kapacitet och säkerhet
En av de stationer som byggs om är Ängelholm, där både kapacitet och utseende kommer att förändras en hel del. De nya kontaktledningarna har uppdaterade kontaktledningsbryggor som ger ett renare uttryck, nya växlar ska läggas, ett spår ska flyttas och ett helt nytt spår har byggts, vilket kopplas in och driftsätts när spårstoppet är slut. Det ska även installeras en gångbro. Arbetet innefattar även en hel del signalteknik och nytt ställverk ska byggas.


Några av de nya växlarna vid Ängelholms station.

– Det är rätt häftigt att vara med på byggnationen av ett dubbelspår mellan Ängelholm och Maria för att utveckla Västkustbanan. Genom att bygga bort en flaskhals ökar vi möjligheterna för människor att resa och mötas. Vi bygger dessutom bort många plankorsningar som i stor utsträckning ersätts med broarna, vilket ökar säkerheten för cyklister och gående, något som inte minst ligger i tiden för att minska olyckor och uppnå Trafikverkets nollvision, säger Daniel Selby.

Utöver ökad rörlighet och säkerhet bidrar projektet även till att mycket av det som idag transporteras på vägarna kan flyttas till järnvägen och på så sätt minskas dessutom koldioxidutsläppen.

Se Daniel Selby berätta mer om arbetet vid Ängelholms station.

Läs mer om projektet Ängelholm-Maria.

Under ballastrenarens besök var även Helsingborg Dagblad på plats för att intervjua David Smedberg, projektledare för järnvägsbygge hos Trafikverket. Läs mer och se maskinen arbeta.