Alla artiklar

Strukton Rail AB har certifierats för ECM

Strukton Rail AB har certifierats för ECM avseende funktionerna ledning, utveckling samt styrning för bolagets lok och arbetsfordon, något som stärker Struktons position på marknaden.

ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller det företag som har ansvaret för ett järnvägsfordons underhåll. För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk ska det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet.

Certifieringen kommer helt rätt i tiden då vi har förvärvat nio stycken arbetsmaskiner från Strukton Rail Equipment i Holland som varit ECM-certifierade en tid. Nu kan vi axla detta genom vår ECM-certifiering.

– ECM-certifieringen gör att vi även fortsättningsvis kan erbjuda marknaden sina maskintjänster till externa företag och med egenägda maskiner följer en spännande utveckling, säger Hans Repsgård, Affärschef Maskin.

 

 

 

Hans Repsgård

Affärschef Maskin