Strukton vinner kontrakt för spårväxelbyte vid driftplats Kimstad

Strukton har vunnit arbetet spårväxelbyten i Kimstad, Norrköpings kommun. Uppdragsgivare är Trafikverket och arbetet kommer att pågå under våren och sommaren 2023.

Arbetet omfattar byte och flytt av sex växlar, nya kontaktledningsstolpar, bryggor och ny belysning på delar av driftplatsen och ut mot Finspång. Även ett par hundra meter spårbyte, schaktning, kanalisationsarbete och omkopplingar i signalanläggningarna ska utföras.

Trafikverket använde i det här anbudet en ny utvärderingsmetod som innebär att en genomförandebeskrivning med olika kriterier som exempelvis organisation, arbetsmiljö och logistik utvärderades av kunden. Strukton lyckades bäst med detta och vann därmed entreprenaden.

– Vi är väldigt glada och förväntansfulla över att ha vunnit Kimstad spårväxelbyte, extra kul att gå vinnande ur den nya utvärderingsmetoden och vi ser fram emot att vara med från projekteringsgranskning till färdig anläggning, säger Simon Johansson, Distriktschef i området.

När arbetet pågår kommer det att växelvis vara avstängt på upp- och nedspår nattetid från slutet av maj till i början av juli.

Nu löper den s.k. avtalsspärren på 10 dagar innan kontrakt kan tecknas.