Kalix Omformarstation

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Kalix

Status

Upptagen

Kalix omformarstation
Leverans: December 2014
Projektet omfattade:
Konstruktion och leverans av en komplett och nyckelfärdig omformarstation med två omriktare om vardera 15 MVA för 15 KV. 16,7 Hz banmatning.