Referensuppdrag

Bromma Blocks - Bromma flygplats

Kistagrenen
Entreprenaden omfattar BEST-arbeten sträckan Bromma Block – Bromma Flygplats (km. 2+867 – km. 3+465) och är del av Tvärbanans nya linje mot Kista.

Arbetet går ut på att etappvis bygga ut BEST (Bana, El, Signal och Tele) för en ny spårväg mellan hållplats Bromma Blocks och hållplats Bromma Flygplats, stopp som ännu inte finns. Projektet omfattar en sträcka av ca 600 meter och inkluderar ett tillfälligt teknikhus i anslutning till hållplats Bromma Flygplats. Arbeten ute påbörjas 06 april 2020 och ibruktagandebesiktning är planerad 17 juli 2020.
Projektet kommer med en stor samhällsnytta för alla resande genom Bromma flygplats. Att i framtiden kunna resa med spårvägen mellan flygplatsen och centrala Stockholm främjar många resenärer och anställda på flygplatsen.

Kontrakt KG6 innefattar följande teknikområden:

Banöveryggnad
Kontaktledning inklusive stolpar
Signalobjekt och finkanalisation
Belysning
Kabeldragning samt inkopplingar för el, signal och tele
Hållplatsutrustning för Bromma Flygplats
Nytt teknikhus vid hållplats Bromma flygplats.