Kjelland mobil kopplingscentral och GIS, Norge

Kjelland
Kund: BaneNor
Leverans: Mars 2021, optioner December 2021
Projektet omfattar:
Leverans av en ny mobil 15 kV kopplingscentral och ny 132 kV GIS (Gas Isolerat Ställverk) för en mobil omformarstation. Tilläggsbeställning på två 15 kV kopplingscentraler.