Mobila omformarstationer

Mobila omformarstationer
I september 2015 levererades den sista, av fem, mobila omformarstationer till Jernbaneverket. Mobila omformarstationer är ett nytt tekniskt koncept som utvecklats av Struktons ingenjörer i Västerås. Fördelarna med konceptet är att montage, installation och provning sker i en kontrollerad miljö i egen verkstad, av egna montörer och ingenjörer. Det innebär högre kvalitet och färre fel som behöver rättas till ute på anläggningsplatsen. Totalt sett ger denna nya tekniska lösningen även ett lägre pris samt kortare leveranstid än en traditionellt platsbyggd omformarstation i betonghus. Projektet varade i 2,5 år och de fem kompletta omformarstationerna har vardera en omriktare på 15 MVA för 15 kV 16,7 Hz banmatning.

Mobila kopplingscentraler
De två containerbyggda kopplingscentralerna innehåller ett 15kV enfas-ställverk inkl hjälpkraft, skydd, kontrollutrustning, samt byggnadsinstallationer. Dessa två nya avropas som option i pågående kontrakt för en kopplingscentral som levererades till Kjelland, under hösten 2020. Värdet på beställningen är totalt knappa 40 MSEK, och leverans sker i slutet av 2021