Mötesstationer på Ystadsbanan

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Malmö – Ystad

Status

Ystadsbanan
I juli och november 2017 färdigställde Strukton projektet Malmö – Ystad: mötesstationer på Ystadsbanan. Projektet bestod av två driftplatser med Skabersjö, mellan Oxie och Svedala, driftsatt i juli och Vilhelmsborg, strax öster om Svarte driftsatt i november. Projektet var en totalentreprenad med både mark-, och BEST-arbeten.