Ny underhållsdepå för Öresundstågen

Kärråkra, Hässleholm
Mellan 17 september 2018 till 30 september 2019 pågick projekt Kärråkra utanför Hässleholm.