Ombyggnad Tomteboda uppspår

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Stockholm Tomteboda

Status

Tomteboda
Under perioden maj 2014 till november 2015 anslöt Strukton Rail pendeltågsspåren norr om Stockholms central med Citybanan, den pendeltågssträckning som samtidigt byggdes i en tunnel under centrala Stockholm. I arbetet ingick upprustning av befintliga spår i norrgående riktning, samt anläggning av nya spår, installation av nya ställverk och sammankoppling av bandelarnas signalsystem.