Referensuppdrag

Ombyggnad Tomteboda uppspår

Tomteboda
Under perioden maj 2014 till november 2015 anslöt Strukton Rail pendeltågsspåren norr om Stockholms central med Citybanan, den pendeltågssträckning som samtidigt byggdes i en tunnel under centrala Stockholm. I arbetet ingick upprustning av befintliga spår i norrgående riktning, samt anläggning av nya spår, installation av nya ställverk och sammankoppling av bandelarnas signalsystem.