Pågatåg NO - Krösatåg

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Tjörnarp, Markaryd, Fjälkinge, Stockaryd

Status

Pågatåg NO – Krösatåg
Strukton utförde BEST-arbeten vid 16 nya stationer när Pågatåg och Krösatåg byggdes ut norr- och österut. Med sina utökade förgreningar täcker banan in ett område från Helsingborg och Malmö i sydväst till Nässjö i norr och Karlshamn i öster. Projektet var ett samarbete med Huvudentreprenören Sveab. Arbetet inleddes i maj 2011 och var färdigt 2014.