Söderåsbanan

Söderåsbanan
Struktons arbeten på Söderåsbanan under 2015 var steg 2 av 3 i en ombyggnad för att rusta Söderåsbanan för ökande tågtrafik. Under etapp 2 rustades järnvägen bland annat för en större mängd godståg genom Hallandsåsen. Ett nytt ställverk installerades, vilket gör det möjligt att fjärrstyra Söderåsbanans tågtrafik från trafikcentralen i Malmö. Nya bommar byggdes vid vägöverfarter och ett antal oskyddade järnvägsövergånger ersättes med gång-, cykel- och biltunnlar.